Важни дати

Важни дати

С оглед на успешната подготовка за участие в ХII Mеждународен младежки фестивал-конкурс на изкуствата

„МУЗИТЕ” - СОЗОПОЛ 2017

 обобщаваме сроковете, които трябва да бъдат спазвани:

 

 

20 юни 2017 г.   Краен срок за подаване на Заявка за участие, снимкови материали и музика на имейл: muzite_fest@abv.bg

22 юни 2017 г.  Краен срок за изпращане на пълен списък на делегацията с трите имена, дата на раждане и номер на личната карта/паспорт/. За участниците, нуждаещи се от визи списъкът съдържа: трите имена, дата на раждане, номер на паспорта, дата на издаване, срок на действие на документа.

25 юни 2017 г.  Промяна на репертоара може да се направи не по-късно от 10 дни до началото на фестивала-конкурс. Заявките се изпращат по електронен път.

5/10 юли 2017 г.  Пристигане на участниците /1 и 2 части/, настаняване, провеждане на Техническа конференция в град Созопол с всички делегати, представяне  на фестивалната програма.

5/10 юли 2017 г.   Дефиле.Тържествено откриване на /1 и 2 части/  на фестивала. Гала концерт.

9/14 юли 2017 г.   Тържествено закриване на /1 и 2 части/  на фестивала. Гала концерт.

10/15 юли 2017 г.  Отпътуване на групите.

 

 

МMФИ „Музите” 2017

 

12 години "Музите" - Фестивалът на мечтите!